Mr. Talib S. Karim (Patron in Chief)
Dr. Tariq Rahim Soomro
Dr. Kashif Nisar
Dr. M. Shujaat Mubarik
Dr. S. M. Aqil Burney
Dr. Ehsan Rehman
Dr. Ather Akhlaq
Dr. Abdul Hanan Shaikh
Dr. Seema Ansari
Dr. Imran Majid
Dr. Zahid Ahmed
Dr. Fatima Riaz

Dr. Bhawani Shankar Chowdhry
Dr. Shahid Shaikh
Dr. Asim Ur Rehman
Dr. Muhammad Shahab Siddiqui
Engr. Parkash Lohana
Dr. Mujeeb Marri
Dr. Noor Zaman
Dr. Aqeel Rehman
Dr. Muhammad Qasim Pasta
Dr. Sarfraz Nawaz Brohi
Dr. Hasan Wahbah
Dr. Reyaz Ahmed

Dr. Muhammad Nawaz Brohi
Dr. Saleem Vighio
Dr. Mamoona Humayoun
Dr. Imran Batada
Dr. Samiullah Khan
Dr. Hyder Abbas Mosavi
Dr. A Waseem Shaikh
Engr. Muhammad Asghar Khan
Engr. Khalid Bin Muhammad
Mr. Asim Iftikhar
Engr. Muhammad Waqar Khan
Ms. Saadia Karim

Mr. Rizwan Ahmed
Engr. Osama Mahfooz
Mr. Muhammad Ayoub Kamal
Mr. Muhammad Wajahat Ali
Mr. Laiq Muhammad Khan
Mr. Sohail Ahmed Khan
Ms. Hina Samreen
Ms. Attra Ali
Mr. Muhammad Arshad
Mr. Steve James
Mr. Muhammad Bilal
Mr. Jahangir Baig